Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 28 ноември 2016 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил

- За обучение по време на работа

1 сервитьор – средно/основно обр.
1 общ работник – основно обр.
1 организатор, маркетинг – средно обр.
2 сервитьори – с месторабота к-с Златни пясъци – английски и руски език
1 барман - с месторабота к-с Златни пясъци – английски и руски език
2 помощник-готвачи - с месторабота к-с Златни пясъци – английски и руски език

Други СРМ към деня

1 организатор, производство - средно образование
1 касиер в счетоводство - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
2 работници – копачи на канали - средно образование
1 технически секретар - средно образование
1 автомеханик - средно професионално образование
2 продавачи консултанти - средно професионално образование
2 готвачи - средно образование
2 сервитьори - средно образование
1 чистач - основно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
1 огняр - средно образование - с документ за огняр
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 помощник-готвач - средно професионално образование
1 сервитьор - средно професионално образование
1 барман - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно-професионално образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
10 машинни оператори, кроене – основно образование
20 гладачи, ютия – основно образование
10 машинни оператори, шиене на облекла – основно образование
1 леяр – основно образование
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 инженер, конструктор - висше техническо образование, английски език
1 рентгенов лаборант - висше образование по специалността
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
1 старши експерт - висше образование, информационни технологии
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 техник, промишлена електроника – висше техническо образование
1 техник-механик, технолог - висше техническо образование
1 машинен инженер - висше техническо образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

4 лекари, ЦСМП – висше образование, медицина

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня

1 машинен оператор - средно образование, трисменен режим на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или италиански език
1 офис мениджър – средно икономическо образование, английски и/или италиански език
1 барман – няма изискване за заемане
3 сервитьори – няма изискване за заемане
1 помошник в кухня – няма изискване за заемане
1 монтажник, промишлено производство – средно професионално образование, работа с компютър, английски език, шофьор кат.B
4 оператори, производствена линия – средно образование, умения за работа с инструменти
2 бармани – средно образование
20 гладачи - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, кроене - няма изискване за заемане
10 машинни оператори, шиене - няма изискване за заемане
3 лекари - висше образование, медицина

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари