Сряда, 07 Юни 2023 г.

Форумът "Диалогът с младите хора-залог за промяна" се проведе в Силистра

На 22.11.2016 г. в логистичен център АРГИ се събраха 60 младежи за участие във Форумът "Диалогът с младите хора-залог за промяна".Организатор за четвърта поредна година е Община Силистра. Участието на младите хора в местното самоуправление е приоритет в Програмата на Община Силистра. Мнението и позицията на младите хора по настоящите проблеми са залог за развитие. Форумът откри Денка Михайлова , зам. – кмет "Хуманитарни дейности" с думите: "Вие сте креативни носители на идеи и ние сме тук, заедно за да ни ги представите."
Поканени са младежи на възраст от 15 до 29 години- неформални лидери в своите общности. Тази година събитието разширява своя обхват с участието на представители от общините Тутракан, Дулово и Главиница. Разпределени в 3 работни групи участниците дискутират и предлагат решения за развитие на активно общество като определят основни предизвикателства. Ще дискутират най-често срещаните нарушения на закона, извършвани от младежи, като предложат конкретни решения, които да спомогнат за изграждане на информирано младежко общество за неговите основни права и задължения.
На обсъждане ще бъде подложена темата за младежкото предприемачество и предизвикателствата, които предоставят географските дадености в Силистра и региона. Ще бъдат търсени начини и конкретни действия за преодоляване на пречки, така че да бъде създадена среда, която да подпомага и развива младежите, имащи желание да работят по собствени проекти. Основните предложения, които ще изведат младежите ще бъдат включени в Общинския план за младежта за 2017 г.
За модератори в работните групи са поканени представители на институции и НПО, които имат опит в работата с млади хора. Диана Бебенова – председател на СНЦ "Паралел Силистра", Константин Стоилов – общински съветник, адвокат,Мария Харизанова – председател на МКБППМН, Павлина Романова – кмет на с. Смилец, Живка Николова – преподавател в ПГСУАУ "Атанас Буров"
Форумът е отворен за участие на всички, които проявяват интерес към поставените за обсъждане теми.

Facebook коментари