Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

680 лева е средната заплата в Силистреско за третото тримесечие на 2016г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 22.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2016 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 2.0%, а в частния сектор има увеличение с 0.2%.
В края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 1.7%, или с 0.4 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличение има както в обществения (0.1%), така и в частния сектор (2.5%).
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2016 г. в област Силистра е 675 лв, за август - 663 лв. и за септември - 701 лева.
През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Силистра намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.6% и достига 680 лева.
През третото тримесечие на 2016 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 10.6%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 8.2%, а в частния - с 12.0%.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2016 г. област Силистра е на 25-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 272 лв., Стара Загора - 930 лв. и Враца - 881 лева.

Facebook коментари