Събота, 02 Декември 2023 г.

ГЕРБ поиска оставките на Иво Андонов и заместниците му Милен Пенчев и Веселин Андреев

В декларация прочетена от трибуната на Общински съвет-Силистра Председателя на групата на ГЕРБ д-р Мария Димитрова поиска оставката на кмета инж. Иво Андонов и заместниците му Милен Пенчев и Веселин Андреев. Това стана на днешното заседание на съвета, където бе гласувано касовото изпълнение и актуализацията на общинския бюджет. Зам.-кмета по финансите е обвинен в провала на антикризисната програма на общината, а зам.-кмета по устройство на територията Веселин Андреев който с действията си е увеличил бюджетния дефицит с 4 милиона лева, незаложени в бюджета. По-надолу може да се запознаете с целия текст на декларацията.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от групата общински съветници от ГЕРБ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Всички ние сме свидетели, че 2010 година е кризисна, както за страната ни, така и за целия свят. Кризата засегна и Община Силистра. Бюджетният дефицит е над 6 милиона лева. През последните дни Кметът Иво Андонов и неговия заместник Милен Пенчев демонстрираха пренебрежение и незаинтересованост към проблемите на Общината. На нито една от проведените заседания на комисиите двамата не благоволиха да присъстват, и въпреки че поради изключителната важност, Бюджетната комисия проведе две заседания, те не счетоха за необходимо да присъстват на нито едно от тях.
Всички ние знаем, че Община Силистра влезе в 2010г. с дефицит от над 3 милиона лева. Именно тази бе причината да се изработи антикризисна програма, която бе приета от общинските съветници. Видно е от представените документи, че тази програма е приета само на книга, а всъщност по нея не се работи. Не е постигната нейната цел – ограничаване на разходите, напротив те са се увеличили многократно.
По време на заседанията на комисиите, всички ние се сблъскахме с подадената некоректна информация от страна на общинска администрация. Липсваха подробни данни за неразплатените задължения, поради което ние като общински съветници бяхме затруднени да преценим законосъобразно ли са изхарчени, или не.
Уважаеми дами и господа, с настоящата декларация алармираме силистренската общественост, че освен свидетели на задълбочаващата се финансова криза в града ни, ние сме свидетели на едно безхаберно управление и тотална незаинтересованост от страна на кметския екип, който изцяло не се съобразява с решенията на общинския съвет. За последното ще сезираме прокуратурата.
Както стана ясно през днешния ден, голяма част от сумите посочени в разходната част на актуализацията на бюджета , вече са изразходвани. Голяма част от тях обаче е можело да бъдат спестени в момент на криза. По този начин, ние общинските съветници сме поставени пред свършен факт. А това е така, защото отделните отдели в Община Силистра не контактуват по между си.
Вече сме осми месец от годината, а изпълнението на бюджета е под 50%. Събираемостта е ниска, но по този проблем не се демонстрира никаква загриженост.
В актуализирания бюджет бяха заложени средства за дейности, които не са от съществено значение, като например:
- изграждане на селска чешма за 9 000 лв.;
- ремонт на паметник в село Сребърна – 18 000лв.(на колажа към новината);
- 64 000 лв. за ремонт на кметство Ламбриново;
С настоящата декларация отправяме обвинения към заместник кмета по финансите Милен Пенчев, който е допуснал нецелесъобразно изразходване на средства., към заместник кмета по устройство на територията Веселин Андреев, който с действията си е увеличил бюджетния дефицит с 4 милиона лева, незаложени в бюджета. Обвиняваме и кмета Иво Андонов, който като административен орган, ръководещ Община Силистра, не е окзал контрол върху действията на своите подчинени.
Изброеното дотук, считаме че е достатъчен повод да поискаме техните оставки, заради пълната незантересованост при управлението на Община Силистра.

Facebook коментари