Събота, 15 Юни 2024 г.

Отвориха ценовите оферти по проект "Е-област Силистра" (видео)

Днес 18.08.2010г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Силистра, бяха отворени ценовите офертите по откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса", в изпълнение на Договор А09-31-29С/12.06.09 г. по Оперативна програма "Административен капацитет".
Припомняме, че на 9.08.2010 г. 11 фирми подадоха технически оферти за конкурса. Всички фирми бяха допуснати до втория етап на конкурса – отваряне на ценовите оферти. Днес бяха обявени класирането на фирмите според техническите параметри на предлаганите оферти, които определят 70% от оценката. При максимално възможни 100 точки, по този параметър, фирмите бяха точкувани по следния начин:

"Глобал Консултинг" ЕООД-Сф 15 точки
СМ Ко нсулта ЕООД-Сф 25 точки
Давид Холдинг АД - Кл 65 точки
Фадата Сф 65 точки
Технически университет – Сф 15 точки
Стемо ООД – Сф 70 точки
Консорциум Викториум ДЗЗД – Сф 15 точки
Матерна ГмбХ Информейшън&Комюникейшънс – Сф 35 точки
Ай Би Ес Бул Ес Ай ДЗЗД – Сф 90 точки
Консорциум ДЗЗД "Силис" - Силистра 75 точки
"Айсиджен Корпорейшън" ООД – Сф 25 точки

След отварянето на ценовите офертите се получиха следните резултати:

"Глобал Консултинг" ЕООД-Сф 381 000 лева
СМ Ко нсулта ЕООД-Сф 367 000 лева
Давид Холдинг АД - Кл 233 332 лева
Фадата Сф 350 000 лева
Технически университет – Сф 390 000 лева
Стемо ООД – Сф 335 000 лева
Консорциум Викториум ДЗЗД – Сф 320 000 лева
Матерна ГмбХ Информейшън&Комюникейшънс – Сф 188 888 лева
Ай Би Ес Бул Ес Ай ДЗЗД – Сф 348 700 лева
Консорциум ДЗЗД "Силис" - Силистра 363 888 лева
"Айсиджен Корпорейшън" ООД – Сф 363 300 лева

Припомняме, че ценовите параметри на предлаганите оферти определят 30% от оценката.

Комисията за конкурса ще излезе с окончателно решение на 20.08.2010г.

Facebook коментари