Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Ултразвуковият скалпел, закупен с помощта на ЖГЕРБ- Силистра, вече работи в МБАЛ

Председателят на областната структура на Жени ГЕРБ, г-жа Денка Михайлова посети МБАЛ-Силистра. Целта на посещението бе дарението от 19 460 лева, събрано на организирания от ЖГЕРБ- Силистра ежегоден Пролетен благотворителен коктейл, който се състоя на 22 април 2016 година. Тогава в събирането на средства се включиха социални служители, учители, общественици и местният бизнес. Целта на акцията бе закупуването на Ultracision harmonic scalpel /Ултразвуков скалпел/.
Г-жа Денка Михайлова беше посрещната в болницата от изпълнителния директор д-р Даниела Костадинова и началника на Хирургично отделение – д-р Здравко Горанов.
Средствата са били достатъчни за да се внесе първоначалната вноска от 16 000 лв. и апарата да пристигне в Силистра. Енергийният генератор-ултразвуков скалпел е поставен в операционната на Хирургично отделение на МБАЛ-Силистра, където с негова помощ вече са извършени 8 операции. Приложението на апарата позволява значително да се повиши качеството на извършените операции, чрез намаляване на следоперативния престой и възможни усложнения, а както също и времетраенето на операциите и времето за анестезия. Ползването на апарата свежда до минимум кръвозагубата, а от там се стига до по-бързо възстановяване на болните.
Цялата стойност на ултразвуков скалпел е 43 219 лева, като остатъка от сумата ще бъде плащан разсрочено в следващите година и половина.

Facebook коментари