Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

Затварят пътя за Памук кулак на 2 ноември

От община Силистра съобщават, че със Заповед на Кмета на 02.11.2016 г. /сряда/, в интервала от 14.45 ч. до 16.15 ч., временно се ограничава достъпът и се затваря за движение улица "Петър Бояджиев", в участъка от разклона за Градски гробища - Силистра до разклона за местността "Кантона".
Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по упоменатите пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, които да възпрепятстват преминаването на строителната техника и / или създават предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.
Настоящата Заповед да се връчи на РУ "Полиция" – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение е на Началник – отдел "Инспекторат" при Община Силистра.

Facebook коментари