Сряда, 28 Февруари 2024 г.

АДО проведе работна среща в Силистра

Асоциацията на дунавските общини /АДО/"Дунав" проведе работна среща с екипа на Община Силистра. Срещата е част от кампанията на АДО за актуализиране на визията за съвместна работа.
Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" има проактивна и лидерска роля в значителното подобряване на качеството на живот на населението в общините-членки. Населението може да постигне потенциала си в един динамичен регион с развита инфраструктура и продуктивна бизнес среда, където науката и иновациите са водещи, и заинтерованите страни си партнират за постигане на общите цели. Асоциацията постига стратегическата си цел чрез улесняване на работата на местните администрации, бизнеса, университетите и научните институти, неправителствените организации в приоритетните области на транспортната, екологичната и енергийната инфраструктура; социалното и икономическо развитие; наука, технологии и образование; и сигурност.
Срещата днес води от Асоциацията Изп. Директор ,г-жа Мария Цанкова, от община Силистра д-р Юлиян Найденов, Денка Михайлова-зам.-кмет и секретарят Ростислав Павлов. Участие взеха и експерти от дирекциите "Икономика","Хуманитарни дейности" ,"Правна".

Facebook коментари