Четвъртък, 04 Юни 2020 г.

Общински съвет-Силистра проведе редовното си заседание

На редовното си заседание днес, 27 октомври 2016г., общинските съветници от община Силистра разгледаха 20 точки по дневен ред.
Те приеха минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, по съответната тарифа, валидни за територията на общината. Това са: дневна тарифа, минимална цена от 0.89лв за километър и максимална от 1.00лв. Нощна тарифа за километър- минимална цена от 0.99лв. и максимална от 1.10лв. Приети бяха и първоначална такса- минимум 0.90лв. и максимум 1.00лв. Цената за престой също има две стойности- 0.20лв.- минимална и максимална-0.25лв.
Общинските съветници приеха планираните дейности в Годишния план за действие за 2016г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Силистра в периода 2016-2020г.
Съветниците одобриха Правила за условията, реда и начина за подпомагане на гражданското общество в реализацията на проекти "Моето кътче", целящи подобряването на зелената система на територията на общината.

Facebook коментари