Събота, 25 Юни 2022 г.

Ремонтират по проект стъпалата към крепостта Меджиди Табия

"Да възстановим пътя към нашата история - крепостта Меджиди Табия" е един от двата проекта на община Силистра одобрени от ПУДООС . Проектът се изпълнява от "Синева" ЕООД и е на стойност почти 10 хил.лв. Приключиха дейностите по почистването на литорасли по отводнителните канали, които са в непосредствена близост до стълбите.
Според техническото задание се предвижда да бъдат подменени начупените стъпала, тип балчишки камък. До края на тази седмица, на площадката ще бъде изграден кът за отдих и детски игрушки. Монтирани са 30 нови пейки, поставени са 15 кошове за боклук. Предстои да се засадят дървесни видове- китайски мехурник, два кипариса на входа, каталпа и цветни лехи. Собствеността на Община Силистра е до подпорната стена, затова проектът касае дейности и обновяване в тази част.
Община Силистра, изпълнителят и екипът на проекта се обръщат към всички граждани с молба да пазим новите пейки, кошове и растителност.

Facebook коментари