Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Освен от китайски миди, Дунав се превзема от американски раци и сомове

Шипобузест рак, черно дънно сомче и китайски поспаланко - тези симпатично звучащи названия всъщност са имената в превод на български на три инвазивни чужди вида, открити на територията на България от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на наукит, съобщават от Министерството на околната среда и водите.
Американският шипобузест рак (Spiny-cheek crayfish, лат. Orconectes limosus) е абсолютно нов вид за България, затова и името му на български все още не е официално.
Мястото от където е навлязъл на територията на страната ни е ясно – Централна Европа и Сърбия през река Дунав. Иначе видът произлиза от Северна Америка. За територията на Европа това е високорисков инвазивен вид и е един от петте вида прави раци, включени в списъка на Европейския регламент за инвазивните чужди видове, приет през юли 2016 г.
Тревожното при този вид е, че е преносител на опасно заболяване по местните европейски видове прави раци, т.нар. "рача чума", която всъщност представлява гъбична зараза.
Американският "гостенин" носи спори на заразата, но има изграден имунитет към нея и за него тя не представлява опасност. Българските раци обаче не познават тази зараза и за тях тя е пагубна. А и трите вида прави раци – езерния, речния и поточния, населяващи територията на страната ни, са застрашени.
За първи път американският шипобузест рак е забелязан в средата на миналата година в река Тополовец близо до Видин, по-късно и в още два притока на р. Дунав. Опасността идва от способността на този рак да образува многочислени популации и да се разпространява бързо нагоре по течението на реките.
Черното дънно сомче (Black bullhead, лат. Ameiurus melas) произлиза от Централна и Северна Америка. Намерено е за първи път на територията на резерват Сребърна през 2013 г., а наскоро учените от БАН са го открили и в няколко язовирa в страната.

информация: vesti.bg

Facebook коментари