Неделя, 26 Юни 2022 г.

Върнаха ни от Германия малко циганче. В Силистра вече имаме три приемни семейства.

Това заяви Янита Манолова, зам.-директор на Агенцията за социално подпомагане, пред вестник "Монитор". Препечатваме част от интервюто с нея.

А как постъпвате с ромчетата, които ви връщат от Европа заради просия или проституция. Ако ги настаните при лелята или чичото, няма ли да стане от трън, та на глог?
- В момента имаме едно дете от Силистра, което ни върнаха от Европа, по-точно от Германия. Ние го настанихме при неговата леля. Преди това обаче я проучихме щателно и решихме, че няма риск за детето. Но трябва да кажем за тази общност, че те винаги се поддържат, имат силни връзки, подкрепят се и много рядко се случва роднини да откажат да се грижат за децата в риск. Ако не намерим подходящи роднини, пращаме детето в приемно семейство.

- Според информацията кандидатите за приемни родители май са повече от децата, които могат да бъдат настанени при тях?
- Не всички кандидати на практика стават приемни родители. Първо ги проучваме, после ги подготвяме в специални курсове. Но има голям интерес в цялата страна и към доброволната, и към платената приемна грижа в страната. В момента върви кампания и на УНИЦЕФ, те изградиха 9 центъра, които работят изключително активно с АСП, има и горещ телефон за информация. И трябва да ви кажа, че кампанията все повече намира поддръжници. До момента утвърдените семейства са 470, а 413 са децата, които ще отидат да живеят при тях.
Приемната грижа е социална услуга, тя не бива да се бърка с осиновяването. Знаете, че вече започна процес на деинституционализация на децата, извеждането им от социалните домове, дори и на тези с увреждания. Бихме искали повечето от тях да намерят семейства, които да се грижат за тях.
Надяваме се и там да има интерес. Колкото до бебетата, в Силистра вече имаме три приемни семейства, които отглеждат още непроходили деца под годинка. Надяваме се така те да избегнат държавните домове във възрастта, в която се нуждаят от най-голяма грижа.

Facebook коментари