Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Силистра отправя ПОКАНА до всички жители да присъстват на публичното представяне на преработен Работен проект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" прилежащи тротоари и зелени площи" в частта ландшафтно оформление. В нея се казва:

"Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в публично представяне на преработен Работен проект за реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" в част "Паркоустройство и благоустройство" с цел запазване на дървесната растителност.
Обсъждането има за цел да представи на широката общественост преработеният проект, за да може да продължи процеса по реализацията му. Проектът е част от Инвестиционна програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г., която ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Публичното представяне ще се проведе на 24.10.2016 г. (понеделник) от 17:30 часа в залата на Общински съвет Силистра на ул. "Симеон Велики" № 16.
Ще се радваме да присъствате на предстоящото събитие и да споделите своята гражданска позиция.
Вашето присъствие е важно за нас!"

Facebook коментари