Неделя, 26 Май 2024 г.

65 години Държавен архив - тържество в силистренския специализиран отдел

В една от залите на Държавен архив Силистра бе проведено тържество, посветено на 65-ата годишнина от основаването на държавния архив на България, организирано от местния отдел с директор Юлия Кюшелиева, който е към Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново и е част от Държавна агенция "Архиви".

В празника участваха представители на Областна администрация Силистра в лицето на Елена Томова – заместник областен управител, Ивелин Статев – главен секретар, и Лейла Слатинска – директор на дирекция АПОФУЗ, както и представители на Регионален исторически музей Силистра, Регионална библиотека "Партений Павлович", Исторически музей Тутракан и др. институции.

На годишнината бе посветена изложбата "Пейзажи от Долен Дунав – отсам и отвъд. 30 литографии от XIX в." от фонда на Монархическия институт, съхраняван в Централния държавен архив. Тя представя панорамни изображения тип "ведута" на градове със сръбски, български, турски, румънски, молдовски и бесарабски военни крепости по поречието на Долни Дунав, вкл. и една от Силистра, дело на Адолф Кунике, А. фон Саар, Ф. Волф и Лудвиг Ермини.

Графиките, които са на разположение на силистренци и на гостите на града до края на м. октомври т.г., са особено интересни с архитектурата, ландшафта, облеклото на хората – военни и цивилни, корабите и жанровите сценки, свидетелстващи за времето.

Г-жа Томова приветства участниците в тържеството от името на областния управител Стоян Бонев: "Поздравявам Ви с празника, който е само спирка по пътя към изпълнение на Вашите професионални задължения. Благодарение на тях институциите и гражданите на страната получават услуги, така важни в решаването на лични и обществени проблеми, свързани с документи и материали, останали като законни свидетелства за минали времена. Желая Ви и занапред да съчетавате отговорността и удовлетворението от извършваната дейност".

Държавен архив Силистра връчи награди за "Читател на годината" по свои отчети от 2015 г. – техни първи носители са Исторически музей Тутракан, както и двама представители на РИМ Силистра – доц. Румен Липчев и д-р Наталия Симеонова.

В своето приветствие от името на организаторите директорката на архивния отдел Юлия Кюшелиева каза: "Основаването на държавни архиви в България е свързано с издаването на Указ № 515 на президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд (ДАФ) на Народна Република България.

След него в страната са създадени първите държавни архиви в големите административни центрове. Конкретните им задачи са свързани с надзор над процесите по обработка, съхранение и използване на документите, създадени от структурите на държавната, обществената и стопанската дейност.

Архивът в Силистра, който с указ № 481 от 1988 г. на Държавен съвет на Народна Република България е носител на орден "Кирил и Методий" III степен, е създаден през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжен народен съвет Силистра, който от 1988 г. е в структурата на Община Силистра.

През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел към Дирекция "Регионален държавен архив" Велико Търново и е част от Държавна агенция "Архиви".

С усилията, помощта и добронамереността на наши съграждани от страната и чужбина, от просветни, спортни, културни институции и деятели, днес Държавен архив Силистра притежава архивно богатство, което може да служи и на идните поколения".

Тя припомни, че в първите години след Освобождението на България (1878 г.) ролята на архивни центрове играят музеите и библиотеките. Споделено бе, че "бели" полета в силистренския архив са документи от периодите 1913-1916 и 1919-1940 г. особено що се отнася до документи особено от органите за власт и управление, финансово-кредитните застрахователни институции, но непълноти има и от предходни периоди. Затова силистренските архивисти изключително много разчитат на постъпления от граждани, от физически и юридически лица, от дарители и притежатели на документи за изминалите десетилетия.

Facebook коментари