Събота, 20 Юли 2024 г.

2010-та е годината на Армения в България. От 1622 година са запазени документи за събиране на данък от арменците, обитаващи Силистренската каза

След като през 2009г. в Армения беше проведена година на българската култура, 2010-та е обявена за година на Армения в България.
Арменците са първата нация, приела християнството за официална държавна религия през 301година. Арменската азбука е създадена от големия просветител Месроб Мащоц през 399 – 406 г..
Днес арменската общност в България наброява около 22 хил. души и приблизително още толкова заселили се през последните десетина години емигранти от Армения.
За начало на създаване на арменската колония в Силистра се приема началото на XVII век, в годините на османското господство над Балканите. Разглеждайки демографската картина на Добруджа, Страшимир Димитров отбелязва, че първите поселения на арменски търговци в Добруджа се отнасят към XVI в. Това всъщност е първото научно съобщение за наличие през 1551г. на арменци в Добруджа. В капиталното проучване " Добруджа" се среща за първи път водеща информация за живеещи арменци в Силистра. От 1622 г. са запазени документи за събиране на данък от арменците, обитаващи Силистренската каза.
Арменската църква в гр. Силистра се смята за най-старата съхранена арменска църква в България. За годината на изграждането й се съди по камък с надпис, който се съхранява в нея. От направения прочит на надписа от Агоп Гиликян става известно, че първоначално името на църквата е било " Сурп Крикор Лусаворич " / Свети Григорий Просветител / и годината е 1069 по арменското летоброене, което е 1620 г по официално приетото в света християнско летоброене. Същият е бил вкопан в пръстения под на южната малка стая. При ремонт, когато подовете се бетонират, е изваден и е изложен в северната малка стая.
Арменската общност в Силистра води разностранен широкоспектърен обществен живот, участвайки активно във всички области на икономическия, културен и социален живот на родния ни град.

Facebook коментари