Събота, 26 Ноември 2022 г.

Омбудсманът, секретарка й, адвокатка и бизнесмен в надпреварата за обществен посредник

Четирима са кандидатите за обществен посредник на община Силистра. Припомняме, че с решение N 1267 от 24.06.2010г.Общинския съвет в Силистра откри процедура за провеждане на конкурс за избор на обществен посредник поради изтичане на мандата на настоящия.
След изтичане на срока за подаване на документи на 10 август комисията по избор на омбудсман разгледа техните документи реши да допусне и четиримата до събеседване. То ще се проведе на 25.08.2010г от 14.00 часа. Кои са кандидатите?
РУМЯНА ЧАНКОВА
Дата на раждане: 16.10.1954 г.
Образование:
1969 г. - 1972 г. - средно ПМГ " Климент Охридски" гр. Силистра
1972 г. - 1976 г. - висше СУ " Климент Охридски" София " Философия" , специализация " Социология"
1983 г. - 1986 г. - НПИ " Георги Димитров" София специализация " Социология на труда и трудовия колектив"
2008 г. РУ " Ангел Кънчев" - дипломиран юрист.

Професионален опит:
1976 г. - 1980 г. Учител по философски дисциплини
1980 г. - 1983 г. ОК на ДКМС Силистра
1983 г. - 1989 г. Социолог - Автокомбинат Силистра
1990 г. - 2006 г. Председател на КНСБ Силистра
2006 г. - Обществен посредник

СВЕТЛАНА ДИМОВА
Дата на раждане: 13.09.1969 г.
Образование:
2002 г. - 2003 г. Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий" , магистър Социални дейности / социален мениджмънт /.
2000 г. - 2002 г. Великотърновски университет " Св. Св.Кирил и Методий" , бакалавър социални дейности.
1986 г. - 1989 г. ПМИ " Ив.П.Павлов " гр.Русе , полувисше медицинско образование.
Професионален опит:
06.2008 г. - Сътрудник на обществен посредник /омбудсман/ гр.Силистра
10.2007 г. - 06.2008 г. Социален работник в Дирекция " Социално подпомагане" гр. Силистра
10.1991 г. - 10.2007 г. Медицинска сестра в Детска ясла №1 гр.Силистра

ВАНЯ МАРИНОВА-АНИФРАНИ
Дата на раждане: 16.01.1970 г.
Образование: Висше, Право
Професионален опит: Адвокат в Силистренската адвокатска колегия

ТОШКО ТОДОРОВ
Дата на раждане: 26.04.1967 г.
Образование:
Висше: Инженер, Висше Стопанско управление
Професионален опит:
Управител на фирма РИТТ, собственик на печатница и издателство.

Facebook коментари