Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Германска банка дава 17 157 000 лева за изграждане на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра

Споразумение за заем между България и германската банка "Кредитанщалт фюр Видерауфбау" - Франкфурт на Майн (KfW) беше подписано в Министерството на финансите от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, заместник-министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и първия вицепрезидент на банката за Европа Роланд Зилер. Със заема на стойност 34.373 млн. евро ще бъде финансиран проектът "Техническа инфраструктура 2010-2013 година".

Със средствата ще бъдат реализирани ключовите проекти за корекция на р. Русенски Лом и създаване на съоръжения за предпазване от наводнения в градската зона на Русе. Предвижда се изграждане на съоръжения за защита на речния бряг на Силистра и защита на брега и укрепване на свлачища на нос Лахана в Поморие. Към споразумението бе подписано и допълнително техническо споразумение, в което се уточняват детайлите по изпълнението на проекта. Общата инвестиция за неговата реализация възлиза на 85.185 млн. лева, от които 17.962 млн. лева ще бъде съфинансирането от държавния бюджет, а останалите ще бъдат покрити със заема.

Програма "Техническа инфраструктура 2010-2013" ще се реализира в три компонента:

* 1) Компонент 1- обща стойност 54 724 хил. лева за корекция на речното корито на река Русенски Лом в градската зона - създаване на съоръжения за предпазване от наводнения по протежение на около 3.4 км от река Русенски Лом в градската зона на Русе.
* 2) Компонент 2- обща стойност 17 157 хил. лева за изграждане на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра.
* 3) Компонент 3- на обща стойност 8 855 хил. лева за защита на речния бряг и укрепване на свлачища на нос Лахана, гр. Поморие.

Средствата по споразумението ще бъдат предоставени от KfW за срок от 20 години с 5 години гратисен период за погасяване на главницата при фиксиран лихвен процент в индикативен размер към момента от 3.08% за 20 години. Главницата по заема ще бъде погасена на 30 равни полугодишни вноски съгласно погасителния план, като първото плащане е с падеж 30.12.2015 година, а последното - 30 юни 2030 година.

Проектът за укрепването на бреговата и пътна инфраструктура срещу свлачища и наводнения ще се изпълнява от МРРБ и ще подпомогне икономиката и туризма в районите на трите града.

Facebook коментари