Неделя, 18 Април 2021 г.

Кметът на Силистра взе участие в началната пресконференция по проект INSECTS

На 29 септември 2016 г. (четвъртък), в хотел "Дунав Плаза", град Русе, кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов взе участие в началната пресконференция по проект "Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР) и от държавните бюджети на Румъния и България. В пресконференцията участваха г-н Пламен Стоилов, кмет на Община Русе, г-жа Мария Цанкова, изпълнителен директор на АДО "Дунав", г-н Габриел Шебе, представител на Фондация "Жива природа" (Кълъраш) и кметове на общини - членки на Асоциацията.
По време на пресконференцията бяха представени резултатите от първото социологическо проучване, проведено в България и Румъния, през месец август. Основната цел на проекта е значително да се подобри превенцията и управлението на риска от прекомерна популация на насекоми в трансграничния регион чрез разработване на съвместно институционализирано партньорство. Предвижда се формулирането на устойчива българо-румънска политика за управление на риска, базирана на експертиза и технологични достижения, с ясни ангажименти на компетентните институции, както и с приемането на механизъм за актуализация и усъвършенстване на съвместните дейности.

Facebook коментари