Събота, 20 Юли 2024 г.

Провали се конкурса за кредита от 2,5 милиона лева. Общината рестартира процедурата

Обявена е процедура "Договаряне с обявление" по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на банка, която ще отпусне дългосрочен револвиращ кредит на община Силистра, съобщиха от общинския отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки".
До 23 август се очаква да бъдат подадени заявления за участие в процедурата от различни банки. Допуснатите на първия етап ще бъдат поканени да представят оферти.
Първоначалната открита процедура за избор бе прекратена, тъй като предложените условия за кредитиране от ДСК и ДБанк не са били в съответствие с предварително обявените изисквания от възложителя, поясниха юристи в отдела.

Facebook коментари