Петък, 14 Юни 2024 г.

Кметът на Силистра поиска фирмата реализирала "водния цикъл" да си изпълни договорните задължения

По нареждане на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, на 16.09.2016г. бе извършен оглед по улиците, зелените площи и тротоарите, по които са извършени ремонтни работи по реализацията на проект "Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра". Това е третата проверка за тази година, като целта бе да се установи отстранени ли са проблемите, констатирани от предходните проверки и има ли нови такива. След направения оглед са констатирани 38 нередности - пропадания на шахти, повреди по уличното осветление и уличната канализация, и пропадания на асфалтовата настилка. Със свое писмо, кметът на общината изиска от фирмата изпълнител да предприеме мерки по възстановяването на проблемните участъци в съответствие с договора за изпълнение.

Facebook коментари