Петък, 28 Февруари 2020 г.

Намаляват нощувките и се увеличават приходите от тях през юли в Силистренско

През юли 2016 г. на територията на област Силистра са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 305, а на леглата - 529. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.0%, а на леглата в тях - с 15.6%.
Общият брой на нощувките във всички местата за настаняване в област Силистра през юли 2016 г., е 3 475, или с 3.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. От български граждани са реализирани 2 654 нощувки, а от чужди - 821 (от тях най-много от гражданите на Украйна и Турция), информират от отдел "Статистически изследвания-Силистра".
.В област Силистра пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2016 г. намалява с 1.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 2 417. От всички пренощували лица 73.8% са българи.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2016 г е 21.2%, като се увеличава с 3.9 процентни пункта в сравнение с юли 2015 година.Приходите от нощувки в област Силистра през юли 2016 г. достигат 144 хил. лв., или с 6.4% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани - с 28.7% и намаление от български – с 0.6%.

Facebook коментари