Неделя, 03 Юли 2022 г.

938 първолака тръгват на училище тази година

От МОН информират, че Учебната 2016 – 2017 г. в област Силистра започва с едно училище по- малко – закрито е Средно общообразователно училище "Юрий Гагарин" в Силистра.

Общият брой на училищата остава 47. По вид са както следва:

Начални училища – 2 (Поройно, Алеково)

Основни училища – 24

Средни училище (СУ) – 7 (2 от тях с професионални паралелки – Окорш, Тутракан)

Общинско спортно училище – 1 (в Силистра)

Държавни специални училища - 2
Социално педагогически интернат "Хр. Ботев", с. Варненци
Градско помощно училище "С. Врачански", гр. Силистра

Професионални гимназии – 9 (от тях и трите земеделски гимназии вече са общински)

Профилирани гимназии - 2

Обслужващи звена - 4 (Общежитиe, ОДК, Ресурсен център, НАО)

Детски градини – 27

ОБЩ БР. ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ - 78

23 от училищата са средищни = 50 % от училищата
2 защитени училища – основното училище в с. Ситово и началното училище в с. Алеково

Прогнозният брой ученици от І до ХІІ клас в дневна форма на обучение е около 10 600.

По данни от училищата записаните до момента първокласници са 938. Записването продължава.

В ХІІ клас за тази учебна година се очаква да се обучават в дневна форма 727 ученика.

В V клас учителите избраха нов учебник по история и цивилизации и очакват доставка от издателството, с което имат договор.

Facebook коментари