Понеделник, 24 Февруари 2020 г.

11 фирми подадоха оферти за обществената поръчка по проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса" (видео)

Вчера на 9.08.2010 г. (понеделник) от 14 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Силистра, бяха отворени офертите по откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса", в изпълнение на Договор А09-31-29С/12.06.09 г. по Оперативна програма "Административен капацитет’.
11 фирми подадоха оферти за оществената поръчка през вчерашния ден. Като само в единия от участващите консорциуми има силистренска фирма, една е от Казанлък и 9 от София. Фирмите са съответно "Глобал Консулт"Сф, "СМ Консулт"Сф, "Давид Холдинг"Казанлък, "Технически университет"Сф, "Фадата"Сф, "Стемо"Сф, "Викториум"Сф, "Матерна ИК"Сф, "ИДБАй"Сф, "Силисоф"Силистра и "Ай си джем" Сф

Припомняме, че общата стойност на проекта "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса" е 693 736,10 лева. Той се осъществява по приоритетна ос "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" по Оперативна програма "Административен капацитет", финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
Крайната цел е Областната администрация, съвместно с регионално представените институции и ведомства и общинските администрации в Област Силистра, да създадат организационни и технически възможности за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високите стандарти за качество.

Facebook коментари