Неделя, 03 Юли 2022 г.

От 122 записани 72 се явиха на втората поправителна матура

В 8.00 часа започна втория държавен зрелостен изпит. Заявление за явяване на изпит са подали 122 зрелостници, допуснати от тях са 120, а се явили на изпита 72.

Навреме започна първия модул на изпита в трите училищни гнезда:

- Средно училище "Васил Левски", Дулово

- Средно училище "Христо Ботев", Тутракан

- Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Ат. Буров", Силистра

Изпитът по Биология и здравно образование (най- предпочитан) е в две части, а по останалите предмети е в три части. Разпределението на учениците в залите е съобразено с това различно делене.
Общото времетраене на изпита е 4 часа.
След всеки модул зрелостникът прибира и запечатва в плик модула и повече не може да работи по него. Зрелостниците могат да излизат от залата след като е изтекло времето за модула и са запечатали попълнената си бланка от модула.

Няма установени опити за преписване и анулирани работи от вчерашния изпит.
Не е имало технически и организационни затруднения от първото провеждане на зрелостните изпити на части.

Facebook коментари