Неделя, 03 Юли 2022 г.

От 1 септември ще стартира втори транш на безплатните храни

От 1 септември ще стартира втори транш на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица в област Силистра. Временните пунктове ще бъдат заредени по график. Раздаването на хранителните продукти за община Силистра ще бъде в периода от 1 до 30 септември, за община Дулово от 1 до 21 септември, за община Главиница от 8 до 21 септември, за община Кайнарджа от 9 до 21 септември. Правоимащите от община Ситово ще могат да получат своите продукти от 13 до 21 септември, община Тутракан от 15 до 30 септември, община Алфатар от 26 до 30 септември. Хранителни продукти ще получат всички правоимащи лица, които са били включени в списъците на Агенция за социално подпомагане през първия транш на програмата, който беше през м.януари, т.е. лица подпомогнати с целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2014-2015г. и лица и семейства инцидентно пострадали при бедствия и аварии от 2012 г. до 2015 г., в това число и добавените правоимащи лица на база издадени служебни бележки от дирекция "Социално подпомагане". През втория транш, всяко правоимащо лице ще получи 14 вида продукти.

Facebook коментари