Петък, 23 Февруари 2024 г.

В Дулово стартира образователен проект на стойност 196 950 лева

Д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово, подписа с УО по ОП"Наука и образование за интелигентен растеж" договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 196 950 лв. за реализацията на проект "Родители и деца заедно в учене и игра". Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца, а негов ръководител е Лейла Моллова-директор на ДГ"МИР"Дулово.
Бенефициент на дейностите по проекта е Община Дулово в партньорство със СНЦ"Светлина и за нас"гр.Търговище, ДГ"Здравец"село Чернолик, ДГ"МИР" град Дулово, ДГ"Пролет"село Межден.
През периода на реализация на проекта, който вече започна, ще бъдат обхванати деца и родители от етническите малцинства, които ще се социализират чрез учене и игра в съответната детска градина. Обучението ще се извършва от квалифицирани педагогически специалисти, медиатори и психолог.
Целта на проекта е да приобщи и подпомогне деца и родители от етническите малцинства в социалния живот на общността, като се наблегне на овладяването на българския език чрез специализирано обучение. То ще бъде под формата на игра и съобразено с възрастовите особености на децата.

Facebook коментари