Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Предписанието дадено на мандрата в Ситово е изпълнено

Даденото предписание за почистване на пречиствателното съоръжение на млекопреработвателното предприятие, собственост на "Интер ЕС 2000" ЕООД. Това установи проверка на РИОСВ-Русе в края на миналата седмица. Извънредните проверки в млекопраработвателното предприятие са за изпълнение на дадено предписание и във връзка със сигнал на жители на с. Ситово за замърсяване на водоем и наличие на мъртви животни.
При последната проверка е установено, че съществуващите две байпасни връзки (канали), не са били добре запечатани, което е предпоставка за изпускане на непречистени отпадъчни води в канализационната мрежа на населеното място.
На дружеството са дадени предписания в срок до средата на август да осигури техническа възможност за пломбиране на байпасните връзки. Втората половина на месеца ще бъде извършен последващ контрол и физическото им блокиране.
Предстои вземане на проби от водоема след вдигане на карантината за антракс по животните от Областна дирекция по безопасност на храните-Силистра.

Facebook коментари