Понеделник, 27 Март 2023 г.

Сподели ... езерото Сребърна

От 1983 г. езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Освен това резерватът е част от световната мрежа на биосферните резервати по програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО, а също и в списъка на орнитологично важните места в Европа.

Виртуалната разходка в резервата е възможна благодарение на проекта "Сподели България", който засне 360-градусови панорами на всички обекти на ЮНЕСКО в България по повод 60-годишнината от присъединяването на страната към световната организация.

Едни от най-интересните видове, които обитават езерото, са къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), малка белочела гъска (Anser erythropus), патици (Anatidae), мустакат синигер (Panurus biarmicus), голяма бяла чапла (Ardea alba), ням лебед (Cygnus olor), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), разказва туристическият портал на България.

Плаващите тръстикови острови са друга интересна особеност на езерото. Т. нар. кочки никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата, а това улеснява живота на птиците, които гнездят върху тях.

Туристите могат да наблюдават птиците чрез видеокамера, поставена в езерото. Около резервата е направена и екопътека с наблюдателни площадки.

Facebook коментари