Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Подписаха първите договори за саниране в Силистра

От община Силистра съобщиха, че са били подписани първите договори по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Днес, 29.07.2016 г. в сградата на Общинска администрация- Силистра, първите два договора за изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради намиращи се на ул. "Одеса" № 1 и 3 и с. Айдемир, ж.к. "Север" № 14 и 15. В момента на подписване присъстваха управителите на две силистренски фирми, които са избрани чрез обществена поръчка, съгласно закона за ЗОП :
"ЗАДГРАНИЧНО СТРОИТЕЛСТВО" ООД- СИЛИСТРА С УПРАВИТЕЛ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ; СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА Е 522 216 46 ЛВ, БЕЗ ДДС
ЕКОЕФЕКТ- 2008 ООД С УПРАВИТЕЛ КАЛИНКА ЦОНЕВА ; СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА Е 527 466 02ЛВ БЕЗ ДДС .
Кметът, д-р Юлиян Найденов, секретарят- Ростислав Павлов, зам.-кметът"Икономика и финанси"- Мирослав Тодоров и екипите по проектите, съвместно с председателите на сдруженията на многофамилните сгради изразиха положителните си очаквания от реализацията на Националната програма за енергийна ефективност.

До момента Община Силистра има 15 многофамилни жилищни сгради със сключени договори за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност. Сградите имат изготвени технически и енергийни обследвания. Приключи процедурата за избор на изпълнители за реализация на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сградите. Избрани са следните изпълнители:

• За Обособена позиция № 1 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 24" – "Девня трейд" ООД, гр. Варна;
• За Обособена позиция № 2 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кълъраш" № 42, №44 и № 46" – "НСК София" ЕООД, гр. София;
• За Обособена позиция № 3 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Одеса" № 1 и № 3" – "Задгранично строителство" ООД, гр. Силистра;
• За Обособена позиция № 4 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Светлина" № 2, вх. А и вх. Б" – "СЕТАТЕХ" ЕООД, гр. София;
• За Обособена позиция № 5 "Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" №14 и № 15" – "Екоефект – 2008" ООД, гр. Силистра;
• За Обособена позиция № 6 "Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к "Север" № 16, №17, №18, №20, №21 и № 22" – "Пътстрой – Варна" ЕООД, гр. Варна;
• За Обособена позиция №7 "Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Герена" № 1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. "Ново Петрово" № 61" – "Росатом" ЕООД, гр. Варна;
• За Обособена позиция № 8 "Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" № 13 и № 15 и ул. "Илинден" № 33" – "Стимекс" ЕООД, гр. Варна;
• За Обособена позиция № 9 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. "Македония" № 168, ул. "Кубрат" № 1 и ул. "Кубрат" № 3" – "Солей 06" ООД, гр. Варна;
• За Обособена позиция № 10 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Кубадин" № 5, 7 и 9" – ДЗЗД "НППЕ Силистра", гр. София;
• За Обособена позиция № 11 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Седми септември" № 19" – "ГБС – Варна" АД, гр. Варна;
• За Обособена позиция № 12 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 50" – "Практик" ЕООД, гр. Силистра;
• За Обособена позиция № 13 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 52" – няма подадена оферта за участие;
• За Обособена позиция № 14 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Тулча" № 33" – "Одесострой" ООД, гр. Аксаково;
• За Обособена позиция № 15 "Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А.и вх. Б – "Парсек груп" ЕООД, гр. София;

До дни ще стартира проектирането на многофамилните сгради и след това изготвените проекти ще бъдат съгласувани с компетентните институции и одобрени от главния архитект на Община Силистра. Същинските дейностите по извършване на строително монтажните работи на сгради се очаква да стартират през пролетта на следващата година.
От началото на 2016 г. в Община Силистра има постъпили 5 заявления за финансов интерес, като 3 от тях са одобрени, а едно е отхвърлено. Работата по тяхната реализация може да започне след като приключи ремонта на сградите със сключени договори през 2015 г. и при наличен финансов ресурс по програмата.

Facebook коментари