Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Преименуват всички детски градини в община Силистра

Във връзка с необходимостта от привеждане на наименованията на детските заведения в съответствие с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование – в сила от 01. 08. 2016г., е необходимо след тази дата съществуващите на територията на Община Силистра целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) да продължат дейността си като общински детски градини. Това се очаква да се случи на сесията на местния парламент, който ще проведе своето редовно заседание на 28 юли.

Facebook коментари