Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Екипът на независимите експерти е вече в Силистра

По покана на ръководството на Община Силистра проф. Христо Цаков от БАН, доц. д-р арх. Георги Бояров и ландш. арх. Тачо Пеев – УАСГ, доц. д-р Владимир Щилиянов и доц. д-р Ценка Кунева – ЛСУ, Борислав Сандов – Коалиция за климата България, както и представители на НПО от град Силистра да се запознаят на място с проекта "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – гр. Силистра" , а също и да представят становище по ланшафтното оформление в него.
Проектът бе представен в 14:00 часа в Заседателната зала от ръководството на общината - д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и зам.-кмет "Устройство на територията" ,инж. Емил Гойчев.
Екипът от независими експерти огледа всички дървесни видове и инфраструктурна среда - междублокови пространства, уличното платно, тротоари, шахти и покриви по улица «Симеон Велики».
По време на огледа бяха изслушани мненията на живущите по тази улица, както и на всички желаещи да участват в огледа.
До 25 юли т.г. всеки член на екипа от независимите експерти, ще даде собствено становище по ланшафтното оформление, включено в проекта "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" и площад "Албена" – гр. Силистра".

Facebook коментари