Събота, 22 Януари 2022 г.

Езиковата гимназия се побратими с френски колеж

Тази година празникът на ЕГ "Пейо Яворов" Силистра бе съпътстван от събитие с голяма значимост, което бележи историята на училището, а именно сключване на споразумение за побратимяване с колежа "Сюзан Бутлу" от Майе, в департамента Сарт във Франция.
Директорите на двете учебни заведения Магдалена Атанасова и Ерве Льомел подписаха документа за културно, образователно сътрудничество и обмен в присъствието на преподавателите от двата работни екипа. Проектът на дейностите е билингвален и включва като работни езици френски – за българските ученици и английски език- за французите.
Всяка година учениците ще се подготвят по определена тема, която разкрива културни, исторически и образователни аспекти на тяхната страна и ще представят техните разработки по време на организираните визити в двете държави. Този обмен включва взаимно настаняване в семействата на учениците и на преподавателите, което още повече допринася за установяване на трайни взаимоотношения и близък контакт с бита и цивилизацията на двете страни.
Тази година темата беше "Традиционни празници". В организираните ателиета в гимназията силистренските франкофони научиха французите да изработват мартеници, а заедно с тях направиха постери, в които изобразиха в багри красотата на българските празници и традиции.
Френската делегация, която присъства на празника на гимназията, остана възхитена от таланта и артистичните дарби на българските ученици, а директорът на френския колеж Ерве Льомел отправи приветствие, в което изрази задоволството си от установеното двустранно културно сътрудничество.
На 16 април за Майе заминава българската делегация от ученици и учители от Езикова гимназия, които ще имат удоволствието да се запознаят с френските традиционни празници, представени на английски език, и да открият културните забележителности на този живописен кът от Франция.
Златка Димитрова,
учител по френски език

Facebook коментари