Четвъртък, 20 Януари 2022 г.

Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение в Германия

Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално обучение в Германия по програма на правителството "The job of my life". Конкретните оферти за български кандидати за учебната 2016 година до момента са за 124 работни места, групирани в 8 проекта в различни провинции. Специалностите са в различни браншове: гериатричен специалист; индустриален механик; майстор на дървени изделия; работник - металообработване; хотелиер; готвач; градинар със специалност градинарство и озеленяване; златар; мехатроник на хладилна техника; пекар; специалист в търговия на едро; специалист по електроника-енергетика и техническо управление на сгради; специалист по информационни технологии - разработване на приложения или системна интеграция; техник за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника; фризьор; професионален шофьор; специалист по складова логистика; бояджия със специалност оформление и ремонт; стругаро-фрезист; електротехник на машини и съоръжения; фермер; животновъд в областта на говедовъдството.
Програмата има за цел да подпомага включването на младежи от страни-членки на ЕС в професионално обучение в Германия, като предвижда редица финансови стимули, които ще облекчат подготовката и протичането на обучението. Финансово подпомагане могат да получат младежи от 18 до 27 години, завършили средното си образование. Владеенето на немски език не е задължително условиe, но дава предимство.
При проявен интерес кандидатите могат да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език, по ел. поща : mobipro2016@az.government.bg
 Официална информация кандидатите за професионално обучение в Германия могат да получат на адрес: http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=2
 Допълнителна информация по програмата: в ДРСЗ-Русе, Елена Богданова, главен експерт и EURES съветник (E.Bogdanova@az.government.bg), както и в дирекциите "Бюро по труда" (ДБТ).
 Информационен ден за разясняване на програмата и подробности за кандидатстване организира дирекция "Бюро по труда" в Силистра на 10 декември 2015 г., четвъртък, от 14,00 часа в сградата на ДБТ.

Facebook коментари