Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

Заключителна конференция в Силистра по проекта "Чист достъп в ТГС зона Кълъраш – Силистра"

В Силистра бе проведена заключителна конференция по проект CleeA - "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш – Силистра" по Програма за ТГС Румъния - България 2007-2013. В нея от името на Областна администрация Силистра участва заместник областният управител Младен Минчев, а Община Силистра бе представена от кмета д-р Юлиян Найденов. Жулиан Раданов от Областна администрация представи основните приоритети за развитие на транспорта, залегнали в Областната стратегия.
В делови ритуал на г-н Минчев бе връчена Общата транспортна стратегия на местните и регионални власти, изработена в рамките на проекта, а на д-р Найденов - Общата стратегия за развитие на съвместна енергийно-ефективна транспортна система.
В проекта водещ партньор е Националният институт за научни изследвания и развитие по електротехника в Букурeщ, представен на конференцията от д-р инж. Серджу Николае, ръководител на проекта. Останалите партньори са общините Кълъраш и Силистра, Националният институт за изследване и развитие на газови турбини в Румъния и Русенският университет "Ангел Кънчев". Форумът бе воден от инж. Валери Георгиев от община Силистра, който е координатор на проекта.
В рамките на дневния му ред бяха представени двата важни документа заедно с направените в тях предложения за развитието на транспорта в трансграничната зона Силистра – Кълъраш. И още: дискусия и обобщение на тема "Приоритети на Общата стратегия и тяхната връзка и допълняемост с плановите документи на местните и регионални власти". Представени бяха също разработките за съвременни и екологични водни превозни средства – модулни катамарани, които на соларен енергиен принцип ще бъдат връзка между българския и румънския брегове в района на Силистра.

Facebook коментари