Вторник, 23 Юли 2024 г.

В Дулово днес се провежда второто заседание на Общинския съвет

Днес от 10.00ч. започна второто редовно заседание на общинските съветници в община Дулово.

Дневният ред предвижда три докладни записки от Председателя на съвета инж.Сезгин Галиб, които са:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Дулово;
2. Определяне състава на постоянните комисии на Общински съвет-Дулово;
3. Избор на ръководство и членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

На заседанието ще се разгледа предложение от кмета на Община Дулово за актуализиране състава на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове. Д-р Ахмед ще внесе и докладна записка за извършване на компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на Община Дулово за 2015г.

Facebook коментари