Сряда, 29 Ноември 2023 г.

"И те са на наша страна"

Приключи заключителния етап на проекта в направление, "Мероприятия,инициативи и дейности по превенция на насилието, агресията, тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите" с подкрепата на община Силистра.
Целта на проекта е утвърждаване на училищната политика срещу насилието и тормоза, провокиране на инициативност и съпричастност на учениците от гимназията към проблема, чрез планиране, организиране и участие в състезателна игра "И те са на наша страна"
Преките участници в проекта са 9 отбора от ученици от 8-ти до 12клас и ученици от клуб "Скаут", а ръководители на проекта са
инж. Величка Белева и Светлана Алтунян.
През първия етап на проекта ученици от клуб "Скаут" запознаха училищната общност със същността на проекта и сформираха отбори от 3-ма ученици за всеки клас.
По време на втория етап всеки отбор посети по една институция от гр.Силистра, която има пряко или косвено отношение към проблемите на тормоза и насилието- църква "Св. Св. Апостоли Петър и Павел,Партньори на проекта бяха 3 училища от гр. Силистра – ОУ"Отец Паисий" с ръководител Галя Стоянова, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с ръководител Мариана Дочева и ОУ "Иван Вазов" с ръководител Светлозар Маринов, както и институциите – Комисия по дискриминацията към община Силистра, църквата "Св.Петър и Павел"
В предпоследния етап отборите обобщиха събраната информация, снимковия материал и презентираха резултатите от проведените интервюта пред своите съученици в часа на класа.
На 19.11.2015 в презентационната зала на гимназията се проведе заключителния етап на проекта.Отборите представиха накратко участието си и получиха оценка от комисията. Участниците бяха облечени в розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.
Към публиката бяха отправени предизвикателства с игри и казуси, свързани с тормоза и насилието в училище. Всички участници в състезателните игри получиха подаръци, а най – добре
подготвените отбори , получиха награди. На първо място беше отличен отборът на 8 а клас, на второ място – 11 в клас и на трето място – отборът на 9 а клас. Отборът на 11 а клас получи поощрителна награда за креативност при представянето на задачата.
Инициативите, по превенцията на насилието, тормоза и агресията не приключват с края на този проект. През месец февруари ще се проведат дейности, свързани с деня на розовата фланелка – символ на борбата с тормоза в училище.

Facebook коментари