Събота, 26 Ноември 2022 г.

ОИЦ-Силистра се включва в кампанията "Заедно за съпричастността"

На 16 ноември 2015 г. Областен информационен център - Силистра стартира дейности в рамките на националната информационна кампания под надслов "Заедно за съпричастността". Инициативата се реализира от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Български Червен кръст (БЧК). Целта на инициативата е популяризиране на възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР), насочени към представителите на уязвими групи.

По Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, доброволците на БЧК ще предоставят продукти и храни на най-бедните. Отчетена е необходимост крайните ползватели на услугите, финансирани от тази програма, както и представители на уязвимите групи, да бъдат запознати с възможностите, които предоставя Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. За целта експерти от Областните информационни центрове ще обучат координаторите и доброволците на БЧК, които по време на раздаването на пакетите с храни ще предоставят информация и информационни материали за актуалните и предстоящи процедури по ОПРЧР, от които могат да се възползват представителите на уязвими групи.

Инициативата ще се проведе в периода 16 – 20 ноември 2015 г. Областен информационен център – Силистра ще проведе информационни срещи с доброволци в общините Силистра, Дулово и Тутракан по следния график:

16 ноември (понеделник), 11:00 ч. – зала в ОИЦ-Силистра;
18 ноември (сряда), 11:00 ч. – зала в Община Дулово;
20 ноември (петък), 11:00 ч. – зала в Община Тутракан.

ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Facebook коментари