Петък, 01 Декември 2023 г.

Строителната гимназия в Силистра участва в европроект за подобряване математическата грамотност на учениците

Партньори от пет европейски страни се събраха в Люксембург, за да обсъдят създаването на педагогически инструмент за елементарно смятане

На 8 и 9 октомври 2015 г. в гр. Мертерт се проведе работна среща на 7 партньори от пет страни – Франция, Люксембург, Белгия, Германия и България, които работят по европейски проект по програма ЕРАЗЪМ + към Агенция ЕРАЗЪМ + Франция – сътрудничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, стратегически партньори за професионално образование и обучение. Целите на проекта "Операция смятане в Графовил" са свързани с развиване на основни умения, използващи новаторски методи.
От българска страна участваха представители на Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев". В условията на глобализация и икономическа криза все по актуален и значим е проблемът за езиковата и математическата неграмотност сред подрастващите, а образованието все повече се превръща в приоритет за всички държави по света. Така че пред нас стои въпросът с кого се съизмерваме - дали отчитането на качеството на образованието в рамките на нашата страна е достатъчно, или вече трябва да се сравняваме с много други държави по света. Според проучване на PISA, направено през 2012, се установи, че елементарното смятане не се владее добре. 22,4% от френските ученици са "под нивото 2 "(елементарно смятане в началното училище), Люксембург 24,3%, Португалия 24,9% и България 43,8%.
Цифрите, посочени по-горе, са достатъчно красноречиви, така че наистина се налага необходимостта от разглеждане на проблема със смятането по начин, различен от този на традиционния модел в училище, тоест във връзка със специфични ситуации от ежедневното и професионалното общуване и с възможност да се практикува този нов начин индивидуално. Еднакво немислимо е да се "мине" във всекидневния живот, без да се научиш да четеш, както и без да знаеш да смяташ, а ние сме склонни да омаловажаваме математическата неграмотност, защото тази некомпетентност е по-малко очевидна от езиковата грамотност.
Педагогическият инструмент, който ще бъде създаден, представя в реални ситуации полезността на математиката в ежедневния, училищния и професионалния живот посредством симпатични герои, с много чувство за хумор.
От около петнадесет години Асоциацията с нестопанска цел Евро Кордиал и нейните партньори създават инструменти за приложение на базовите компетенции в педагогическите практики. Имат над 20-годишен опит в областта на международното сътрудничество. Спечелените от тях проекти и създадените педагогически инструменти, намират широко приложение в редица европейски страни, включително и в България: "Ресторант Венеция" – за усъвършенстване на езиковите умения; "900 упражнения за професионална комуникация"; "Умения за откриване" – развиване на логическо мислене. И в контекста на професионалното ориентиране, два педагогически инструмента: един за запознаване с различни професии "100 професии, представени от хора, които ги практикуват", а другият, който дава възможност на младите хора, включително и на неграмотни, да се ориентират чрез снимков материал :" Zoom, to choose "
Този набор от педагогически инструменти обхваща 4 от 8-те ключови компетентности. Липсват такива за решаване на проблеми в смятането, които обхващат и две други умения: цифрови умения и основни математически компетенции. Оттук идва и идеята за създаване на настоящия педагогически инструмент. Ще бъде направена дигитална версия, използваема на компютър, таблет, но и също на хартиен носител за тези, които все още не притежават собствени или не умеят да работят с цифрови средства, или за използване в класната стая. Неговата значимост е в това, че ще бъде достъпен и за тези, които не притежават и елементарни умения за смятане, а това го ще го направи широко приложим и удобен за използване в различни ситуации. Ще бъде предназначен за масова употреба и безплатно разпространяван чрез Интернет.

Facebook коментари