Сряда, 17 Април 2024 г.

35 % изпълнение на местните приходи за полугодието отчете община Силистра в МФ

Министерството на финансите прие без забележки шестмесечния отчет за изпълнението на бюджета на община Силистра за тази година, съобщиха от общинската дирекция "Финанси".
Справка от обяснителната записка към отчета показва, че общината няма просрочени задължения към държавните дейности, но за местните дейности те са в размер на 6 123 067 лв. Най-много са задълженията за капиталови разходи, електроенергия, вода и горива.
Едва 35 на сто от приходите за местни дейности са постъпили в общинския бюджет. Общината има просрочени вземания в размер на 3 358 259 лв. Това са задължения от такса "битови отпадъци", данък "недвижимо имущество", данък "МПС", наематели на общински имоти, концесии и др. Водят се дела срещу нередовни платци, 44 от тях са със съдебни решения, други 39 са в процедура.
Финансистите подготвят докладна записка, с която отчетът за касовото изпълнение на общинския бюджет ще бъде представен на заседание в местния парламент не по-късно от 23 август. За същото заседание се подготвя и актуализацията на общинския бюджет, съобразно промените в Закона за държавния бюджет, засягащи общините. Точната дата ще бъде определена на утрешното заседание на общинския съвет.

Facebook коментари