Понеделник, 15 Август 2022 г.

Обявена е първата покана за набиране на проекти по програмата "Дунав" 2014-2020

С решение на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020 е обявена Първа покана за проектни предложения. Тя се състои от два етапа – подаване на заявление за интерес и подаване на пълен формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на заявление за интерес до Съвместния секретариат на програмата е отворен до 03 ноември 2015 г. Проектните предложения трябва да касаят следните тематични приоритети:

1. "Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион": насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество;

2. "Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион": Опазване и управление на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион;

3. "Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион": разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;

4. "Добре управляван Дунавски регион": Специфична цел 4.1 Подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните предизвикателства пред обществото.

Очаква се вторият етап на кандидатстване в Първата покана за предложения по програмата да бъде отворен за подаване на формуляри за кандидатстване през април - май 2016 г.

Facebook коментари