Вторник, 29 Септември 2020 г.

Силистра бе домакин на среща по въпросите на здравеопазването

Днес, 01 септември 2015 година, кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно с председателя на Общинския съвет в Силистра д-р Мария Димитрова, заместник-кмета "Хуманитарни дейности" и директора на дирекция "Хуманитарни дейности" д-р Лидия Попова, посрещнаха председателя г-н Петко Керанов и заместник-председателя г-жа Диана Хаджиангелова на Национално пациентско обединение "Конфедерация защита на здравето". Срещата е част от реализацията на проект "Национална кампания за пациентски политики", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г., изпълняван от Конфедерацията.
На срещата в заседателната зала на Община Силистра присъстваха и представители на местни неправителствени пациентски организации.
Проектът предвижда срещи с местна власт и граждани в 28-те областни градове на България и предвижда представяне на 5 приоритетни области, около които са консолидирани 34 пациентски обединения в Европа, членове на Европейския пациентски форум.
Основните теми за дискусия бяха добрата информираност на гражданите относно здравните им права, стимулиране на тяхната инициативност и активност в отстояване на правото им на здравеопазване по европейски и световни стандарти, възможностите за пряк диалог с представляващите здравните институции, повишаване на здравната култура и информираност на обществото, доизграждане на връзките между уязвимите групи с пациентски общности в страната за повишаване на знанията и уменията и други.
В хода на разговора, който бе насочен към добрите практики в сферата на здравеопазването, кметът д-р Юлиян Найденов отбеляза, че Общината подкрепя и подпомага инициативите на местните организации винаги и работи съвместно с тях с цел подобряване на колаборацията и комуникацията между заинтересованите страни.
Домакините благодариха за доброто сътрудничество в реализирането на проявата на територията на община Силистра. Заместник-председателят на гостуващата организация г-жа Диана Хаджиангелова сподели добрите впечатления от активността на гражданите в Силистра. Срещата бе предхождана от акция на открито пред Общинска администрация в рамките на един ден - 31 август 2015 година, по време на която на заинтересованите граждани бяха раздадени анкети и книжки "Как да използваме медицинската помощ, заплатена от здравната каса".

Facebook коментари