Неделя, 26 Май 2024 г.

ЦИК назначи ОИК в общинаТутракан

С решение № 1605-МИ/НР от 31.08.2015 ЦИК назначи Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра. В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-272 от 29.08.2015 г. от кмета на община Тутракан, област Силистра, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Тутракан.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 81 във връзка и с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.
В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Тутракан. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.
ОИК-Тутракан е в състав от 11 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Стефанов Стоянов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Исмаил Халиибрямов Зекериев

СЕКРЕТАР: Зойка Спасова Стефанова

ЧЛЕНОВЕ: Милен Василев Филипов
Милена Иванова Русева
Александър Пламенов Димитров
Мария Божидарова Бъчварова
Невянка Маринова Тагарова
Никола Василев Иванов
Аленка Илиева Георгиева
Петър Йорданов Петров

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Facebook коментари