Петък, 14 Юни 2024 г.

Първа копка по проекта на ТГС "Силистра-Росеци"

Днес, 28 август 2015 г., бе направена първата копка на пътен участък между селата Срацимир и Бабук, който ще бъде ремонтиран по Проект: "Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра", съобщиха от дунавската община.

Първата копка направиха кметовете на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов и г-н Николае Ръжновиану - Росеци, Ръмъния. Вода за късмет плисна по стара българска традиция г-н Желязко Друмев - управител на фирмата изпълнител "Пътперфект".

Целта на проекта е ремонт на пътя между селата Срацимир и Бабук - 10 километра и 620метра. По този начин се приближават хората, общностите и икономиките в трансграничния регион в Румъния и България.

Обща сума по проекта за партньорите - Росеци и Силистра от двете страни на река Дунав, е: 7 988 077.59 евро при подписване на договора.
Срокът за изпълнение е 22 месеца - до декември 2015 г.
Община Росеци е лидер в Проекта, а община Силистра - партньор.

За строително монтажните дейности бюджетът е 3 842 146.11 лв., с които средства ще бъде ремонтиран пътният участък Срацимир - Бабук. Инж. Друмев подчерта, че ще бъдат положени 15 тона асфалт, 12 тона трошен камък, 8 км тротоар ще бъде подменен. Ще бъдат изградени 8 отводнителни съоръжения.

В Община Росеци ще са рехабилитирани 26 улици с обща дължина 13.9 км.

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов приветства старта на дейностите, екипа на Проекта воден от г-н Валери Цезаров, изпълнителя, независимия строителен контрол инж. Димитра Желева, авторския надзор инж. Владимир Айдемирски и хората на селата като подчерта, че: "Вие сте истинският бенефициент на проекта."

Председателят на Общинския съвет, д-р Мария Димитрова поднесе своите пожелания. На събитието присъстваха: инж. Емил Гойчев, зам.-кмет "Устройство на територията", зам.-кмет "Хуманитарни дейности" г-жа Денка Михайлова, кметовете на село Срацимир - Йорго Славов, на село Бабук - Костадин Иванов и на Българка - Тодор Маринов.

Facebook коментари