Събота, 06 Юни 2020 г.

Община Силистра открива звено със 7 щатни бройки за приюта за безстопанствени животни

Общинският съвет в Силистра ще гласува откриването на ново бюджетно звено "Приют за безстопанствени животни" при Община Силистра към местна дейност "Приюти за безстопанствени животни" на подчинение на секретаря на Община Силистра. Определеният с предлаганите промени бюджет е съобразен и с Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Силистра за периода 2013г. –2016г. За нормалната работа на новосъздаваното звено е необходимо да бъдат открити 7 щатни бройки, а именно:
Ръководител на Приют за безстопанствени животни-1 бр.,
Управител на ветеринарномедицинско заведение –1 бр.,
Екип на залавяне на безстопанствени животни -2 бр. и
Гледачи -3 бр.
Предвидените разходи за осъществяване дейността на Приюта са както следва:
-Улавяне –500,00лв. месечно;
-Обработка (консумативи и медикаменти) –1 400.00лв месечно;
-Отглеждане –1 000,00лв. месечно;
-Ел. енергия –500,00лв. месечно;
-Вода –130,00лв. месечно;
-Охрана СОТ –50,00лв.

Това ще стане на предстоящата редовна сесия на местния парламент, която е насрочена на 27 август от 9.30 часа.

Facebook коментари