Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

Честит празник на всички които се чувстват членове на информационното общество

Световен ден на информационното общество се отбелязва се от 2007 г. с резолюция 68 на Международния съюз за телекомуникации. Годишнина от създаването в Париж (Франция, 1865 г.) на Международния съюз за телекомуникации (съюзът е наследник на Международен телеграфен съюз от 1934 г. като името е променено), специализирана организация на ООН от 15 октомври 1947 г. От 1969 г. до 2006 г. се е чествал като Световен ден на телекомуникациите.

През 2006 г. с резолюция 60/252 на Общото събрание на ООН, приета на 27 март 2006 г., се отбелязва като Световен ден на информационното общество.

Facebook коментари