Събота, 15 Юни 2024 г.

Предупреждение за висок риск от пожари

На 07 – 08 август 2015 година е значително повишен рискът от възникване на бързо разпространяващи се пожари в горите и поземления фонд.
В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР е постъпила информация за очаквани високи температури и съгласно краткосрочната прогноза от оперативната система за анализ на текущите условия на пожароопасност, изготвяна от НИМХ - БАН за периода 07 – 08 август 2015 г., е значително повишен рискът от възникване на бързо разпространяващи се пожари в горите и поземления фонд.
Обявен е червен код за областта.
Напомняме на гражданите и гостите на Силистренска област, че от месец юни със заповед е обявен пожароопасен сезон, през който абсолютно е забранено паленето на огън в земеделските земи и гори извън специално обозначените и оборудвани за целта места.
Приканваме органите на изпълнителната власт и гражданите да спазват и да следят за спазването на установените противопожарни правила и да проявяват бдителност с оглед да не се допускат пожари.

Facebook коментари