Понеделник, 22 Юли 2024 г.

Д-р Юлиян Найденов: Стремим се да задържаме младите хора в Силистра

Д-р Юлиян Найденов е кмет на община Силистра през последните четири години, а на тазгодишните местни избори ще се кандидатира за втори път, отново подкрепен от ПП ГЕРБ. По образование е лекар-невролог и преди да бъде избран за кмет за мандат 2011-2015 г. е работил в сферата на здравеопазването. Разговаряме с Найденов за настоящите проекти на община Силистра и плановете му за бъдещото развитие на града.

- Г-н Найденов, ще се кандидатирате за кмет за втори път тази година. Какво ви мотивира да вземете това решение?

Да, ще бъда кандидат за кмет на Силистра, издигнат от ПП ГЕРБ. От 1959 г. живея тук е семейството ми, тук израстнаха децата ми. Обичам Силистра и вярвам, че градът може да бъде по- добро място за живеене. Като дългогодишен жител, познавам добре миналото на града, виждам възможности за развитието му и бих искал да положа още усилия за каузата – европейска визия на моя град. А богатото културно -историческо наследство и природните дадености в региона са потенциал за развитие на туризъм, земеделие и икономика - място с речен и пътен транспорт.

Именно затова инвестирам целия си потенциал и този на екипа ми - очаквания, надежди - свои и на общността, времеви ресурс, в тази кауза.

- През август Силистра ще бъде домакин на 12-то изданиена Европейския летен университет. Какво представлява форумът и кои ще бъдат участниците тази година?

Европейският летен университет е единственият по рода си в България, който традиционно се провежда благодарение на домакинството на община Силистра. По този повод Силистра е обявена за лятна европейска столица на страната ни. Летният университет е най-продължителната инициатива от този вид в Европа – ние сме първата държава, в която такова събитие се провежда повече от десетилетие.

Общият брой на участниците за 11-те години е повече от 330. Партньорството ни с директора на Института по Европейско право г-н Атанас Семов е много добро и вярвам, че форумът ще продължи да бъде едно от събитията с особена значимост за Силистра през лятото. Той събира активни млади хора, които обменят опит, знания, а и също така се запознават с културно-историческото и природно наследство на града.

В тазгодишното издание ще се включат близо 30 студенти и преподаватели от 9 държави: Франция, Белгия, Италия, Унгария, Хърватска, Турция, Румъния, САЩ и България. Ще участва дългогодищният председател на Конституционния съд на Република България проф. Евгени Танчев, елитни лектори от Франция и Белгия, сред които директорът на Европейския институт за изследвания при Брюкселския университет.

- Какви други проекти предстоят да се реализират в Силистра през следващите месеци?

Към настоящия момент работим по няколко проекта по различни оперативни програми. В сила са дейностите по двата мащабни инфраструктурни проекта - "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра" по ОП "Околна среда", на стойност над 72 млн. лв. и "Зелена и достъпна градска среда – град Силистра", по който са рехабилитирани и реконструирани Дунавският парк, площадът в централната част на града, както и още няколко зони. Преди седмица подписах договор за дофинансиране на стойност над 500 000 лв. по двата допълнителни обекта, за които се очакваше още финансов ресурс - Дунавски парк източна зона 1 и Дунавски парк източна зона 2.

Община Силистра изпълнява и 3 трансгранични проекта, като целта ни е да развиваме региона заедно в интерес на жителите от двете страни на Дунав. Първият проект е "Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци окръг Кълъраш – Община Силистра". Заедно с румънските си партньори работим в посока сближаване на хората, общностите и икономиките в трансграничния регион за устойчиво използване на човешките ресурси, природата и околната среда. Следващият проект, засягащ транспортната инфраструктура, е "Развитие на транспортната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра, чрез рехабилитация на пътища в община Индепенденца и община Силистра". В изпълнението му ще бъде рехабилитирана четвъртокласна пътна мрежа.

Третият проект по програмата за трансгранично сътрудничество е "Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш - Силистра". Проектът цели да допринесе за осъществяване на изследвания, свързани с прилагането на енергия от възобновяеми енергийни източници в транспортни системи и закупуване на плавателни средства с електрозадвижване чрез слънчева енергия. По трансгранично сътрудничество продължаваме да работим и в настоящия програмен период, като сме входирали вече 1 нов проект и до 30.09.2015 г. предстои да входираме още 3 проекта, които в момента подготвяме.

Преди дни подписах споразумение по ОП " Региони в растеж" 2014 - 2020г. за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по приоритетна ос 1, "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за община Силистра е 17 900 372,25 лв. В момента изготвяме инвестиционна програма, по която ще се разпределят тези средства. Предложени са следните обекти: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ДЯ "Здравец", проект за достъпна градска среда на ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа" ООС "Младост", Драматичен театър, Младежки дом. Всички те са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

- Имат ли възможност за кариерно развитие младите хора в Силистра или голяма част от тях напускат родния си град?

Като ръководство на община Силистра от 2011 година до сега полагаме усилия именно в тази насока – за задържане на младите хора в Силистра, за разкриване на нови работни места. Като администрация търсим възможности за това, като си сътрудничим с представители на бизнеса и работим по програми, по които могат да се назначават млади хора – като програмата "Старт на кариерата", по която за последните години са назначени 33-ма млади хора. Някои от тях станаха част от екипа на администрацията. Такава възможност намираме и чрез програмите по ОП "Развитие на човешките ресурси", с които в община Силистра също има възможност да назначава млади хора.

- Кои са най-наболелите проблеми в града ви, по които бихте работили, ако бъдете преизбран за кмет?

Както вече посочих, един от основните проблеми, особено сред младите, е безработицата. Затова полагаме всички усилия на общинско, държавно и европейско ниво за създаване на условия за привличане на инвестиции с цел осигуряване на нови работни места и задържане на младите хора. Като община, която не разполага с голям финансов ресурс, търсим възможности за усвояване на средства по европейски програми за подобряване на инфраструктурата на града – за превръщането му в атрактивно туристическо място. Градът има богато културно-историческо наследство и интересна хилядолетна история – а това са сериозни предпоставки за превръщането му в туристически център по долното течение на Дунав.

инфо. www.kmeta.bg

Facebook коментари