Събота, 13 Юли 2024 г.

Предлагат да обявяват 14 СЕПТЕМВРИ 2015 за празничен и неприсъствен ден на територията на цялата община Силистра

На редовно заседание (25.06.2015г.) на Обс-Силистра, ще гласуват решение за: Обявяване на 14 СЕПТЕМВРИ 2015 за празничен и неприсъствен ден на територията на цялата община Силистра

Общински съвет-Силистра предлага на Вашето внимание идеята 14 СЕПТЕМВРИ – денят на Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен (Кръстовден) и празник на град Силистра, да бъде обявен за празничен и неприсъствен ден на територията на цялата община Силистра.

В тази връзка Ви предлагаме повече информация:
Празникът на Силистра има своите исторически основания, традиции и развитие във времето близо 150 години. Най-старият известен панаир в Силистра е от периода около 1861 година и е с вързан с религиозните празници. Значимите панаири в региона по това време са тези в Добрич и Кълъраш. През 1897 г. Окръжният съвет на Силистра, приема решение за откриване на годишен панаир в града, който да започва на 10 септември. Местното население не приема първоначалната дата, но въпреки това градът става център на две изложения с конкурсен характер - по скотовъдство и земеделие. За периода до Балканските войни има откъслечни сведения за наличие на панаир в Силистра, но се предполага, че се е провеждал около Кръстовден, макар и да не е имал ежегодни издания. След възвръщането на Южна Добруджа към България се възстановява панаирната традиция. На 14 септември 1941 г. се открива тържествено първият след 1912 г. панаир в Силистра, който продължава 8 дни. В бр. 35 от 12 септември 1941 г. на в. "Подем" панаирът е отразен по следния начин: "стотици търговци и хиляди стопани от Силистренско, Тутраканско, Аккадънларско /Дуловско/, Куртбунарско /Тервелско/ и др. ще се стичат край Силистра, за да обменят своите произведения, да купуват стоки, да се покажат постиженията на българското земеделие, скотовъдство, занаятчийство и индустрия". След 1944 г. панаирът има прекъсване. Възстановява се на 8 септември 1953 г. и трае 5 дни. До 1962 г. има по – скоро показен характер, съобразен с политическата ситуация и се урежда в чест на 9 септември /във връзка с годишнината от социалистическата революция през 1944 г./. В периода до 1972 г. панаирът променя облика си и се опитва да се възстанови в традиционния си вариант. От 1953 до 1972 г. панаирът се провежда на различни места в града, най-често на площада, където сега е Автогарата и стига до парка, където е пазарът за животни /т. нар. "хайван пазар"/. Панаирът е бил и на територията на Кооперативния пазар и пред "Зърнени храни", но местата са били неподходящи като площ. След това панаирът е бил забранен. В последствие и забравен. Така е до началото на 90-те години на ХХ век. С решение на Общински съвет – Силистра се определя датата 14-ти септември – Кръстовден, за Празник на Силистра, като есенните празници на града по традиция продължават до 1 октомври - датата на възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.
Изпълнявайки изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение "последно" от Закона за местното самоуправление и местната администрация, бе поискано съгласието на Областният управител на Област Силистра, който с писмо с наш вх. № 3232#1 от 16.06.2015 г. е изразил положителното си становище и е дал своето съгласие за обявяването от страна на Общинския съвет на празника на град Силистра – 14-ти септември (Кръстовден) за празничен и неприсъствен на територията на Община Силистра.

За повече информация: http://obs-silistra.com/news.php?readmore=130

Facebook коментари