Неделя, 05 Декември 2021 г.

Последна сесия на съветниците в Силистра, преди лятната ваканция ще се проведе на 29 юли /четвъртък/

Йордан Георгиев

В Силистра политическият сезон на практика приключва с последното заседание на местния законодателен орган, обявено от председателя му Александър Сабанов за 29 юли от 9,30 часа в зала "10 февруари" на Общински съвет – Силистра.
Какви проблеми са предложени за обсъждане в постоянните комисии, чиято работа започна днес в Комисията за местно самоуправление с председател Константин Стоилов? Голяма част от тях са свързани с така нар. "разпореждане с общинска собственост". Например, продажба на земя в Силистра; замяна на общински имот с имат от Държавата по повод искане на Висше училище "Земеделски колеж" – Пловдив, за да приключи един процес, започнал преди пет години с други актове на ОбС-Силистра. Оше - продажби на земи в различни населени места; търг за незастроен имот в Силистра и за други поземлени имоти. Предстои откриване на процедури за концесия на язовира в село Ламбриново, след като е прекратен по негово желание договорът на досегашния концесионер.
120 лева да стане цената на едно парк омясто в "Синя зона" – Силистра за служебен абонамент е предложението на администрацията, за да влезе в спецнаредбата на общината. "Зоната" вече действа от този понеделник, на разположение са специалните апарати за самотаксуване, назначени са и служители, които да обслужват района.
На вниманието на съветниците е проект за Наредба за упражняване на правата на собственост на община Силистра в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.
Избор на управител на "Синева" ЕООД – Силистра в нов мандат предстои да извърши Съветът. Засега от общината се предлага съветниците да освободят от отговорност досегашния управител Пеньо Пенев, чийто срок за управление на дружеството изтича на 6 август т.г. В проекта на докладната записка не е предложено конкретно име за управител на общинската фирма по чистотата.
Новата социална услуга "Преходно жилище" става делегирана държавна дейност през 2011 година, поради което е необходимо Общинския съвет – Силистра да я "разкрие" с персонал от 5 души, които да обслужват "капацитета" от 8 човека в жилището. В бюджета за сл. г. ще бъдат разчетени натурални и стойностни показатели за издръжка, съгласно изискванията на финансовото министерство.

Facebook коментари