Неделя, 28 Ноември 2021 г.

Резултати от Национално външно оценяване VII клас, област Силистра

По Български език и литература се явиха на изпит 876 ученика. От тях 16 % имат двойки. Процентът е същия като предходната година. Намалял е делът на отличните оценки – 1, 6 % тази година срещу 5 % миналата година.
Средният успех за областта по Български език и литература е 3, 70. Няма значима разлика спрямо предходната година (3, 855).

По Математика се явиха на изпит 866 ученика. От тях 33 % имат двойки. Това представлява нарастване с 3 пункта. Много малък е делът на отличните оценки – 0, 12 % срещу 1 % за миналата година.
Средният успех на областта по математика е 3, 066 и е по- нисък спрямо предходната (3, 28).

******

Учениците ще получат служебна бележка с оценките си в училищата, където учат.

След като завършат успешно VІІ клас, желаещите ученици могат да кандидатстват за 15 - те паралелките с прием след VІІ клас в област Силистра. Максималният брой места в тези паралелки е 390.
Миналата година бяха приети 337 ученика в 14 паралелки.

От 16 до 19 юни в Младежкия дом (срещу Експрес банк) ще се подават заявленията за кандидатстване. Необходими документи:

- служебна бележка за оценките по двата предмета (получена от училището, в което учат);
- копие на удостоверението за завършен VІІ клас, заверено от училището с «Вярно с оригинала» (носи се оригинала за сверяване);
- копие на медицинско удостоверение (носи се оригинала за сверяване) - САМО за желаещите да кандидатстват в професионални паралелки.

Учениците да са придружени от родител или настойник.

Гнездо за приемане на документи за участие в класирането ще работи и в СОУ "Й. Йовков" – Тутракан.

На 25 юни ще бъде обявено първото класиране.

Facebook коментари